Sběr papíru, železného šrotu a elektroodpadu

15.6.2016
SDH Plazy uskuteční dne 18.6.2016 sběr starého papíru, železného šrotu a elektroodpadu.
Svoz bude proveden z domácností v dopoledních hodinách.
Případní zájemci o svoz nechť se ovou na číslo 606 616 905.