Svoz nebezpečného odpadu

17.8.2016
Vážení spoluobčané dne 3.9.2016 v 9:00 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Svoz proběhne na návsi v Plazích.

Předmětem svozu bude:
- obaly od barev
- autobaterie
- oleje
- drobné monočlánky

Elektroodpad pravidelně sváží místní hasičský sbor a o svozech se vždy včas dozvíte, nebo jej lze odvážet na místní čistírnu odpadních vod v jejích provozních hodinách.