Svoz nebezpečného odpadu

16.2.2017
Dne 25. 3. 2017 v 9:00 proběhne svoz nebezpečného odpadu:
- odpady jsou obaly od barev
- autobaterie
- oleje
- drobné baterie a monočlánky
- zářivky

Odpady musí být v den svozu shromážděny na návsi v Plazích.

Elektroodpad nadále sváží SDH Plazy a o nejbližším svozu budete včas informováni. Popřípadě můžete odevzdat na čistírně odpadních vod Plazy v provozních hodinách.