Povinné očkování psů

11.5.2017
13.5. v 8:30 se uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině v Plazich v 8:30 před místním pohostinstvím a ve Valech v 9:30.

K vakcinaci je nutné přinést očkovací průkaz psa.