Sběr oleje

5.1.2020
Vážení spoluobčané,
naše obec zajišťuje sběr použitého rostlinného oleje ve spolupráci SDH Plazy.
Pokud máte přebytečný rostlinný olej po smažení, uchovejte jej ve vhoné nádobě a SDH jej sveze přímo z domácností spolu se železem a papírem (sběr probíhá 2 - 3 krát ročně).
Pokud nemáte možnost skladování, můžete nádoby s olejem přistavit ke staré zbrojnici, případně na ČOV.
Do sběru nepatří motorové oleje!