Odkaz na stránky ohledně koronaviru

14.3.2020
Žádáme všechny občany, aby drůseldně dodržovali nařízení vlády a chovali se podle toho!
Žádáme dále, pokud někomu byla naříuzen karanténa, aby jí dodržoval a choval se podle toho.

https://vlada.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu/
https://koronavirus.mzcr.cz/