Geologycké průzkumy trasy přeložky 1/16

Geologické průzkumy v trase přeložky silnice 1/16 Ml. Boleslav - Martinovice

11.5.2016
Naše organizace byla Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pověřena provedením předběžné etapy
geotechnického průzkumu na trase projektované stavby – I/16 Mladá Boleslav - Martinovice.
Plánovaná stavba včetně doprovodných komunikací je situována ve Vaše katastrální území.
V rámci tohoto průzkumného úkolu bude v období květen 2016 až srpen 2016 ověřováno
podloží silničního tělesa projektované stavby silnice I/16 a doprovodných komunikací mělkými
průzkumnými vrty a povrchovým geofyzikálním měřením.
Vrtný průzkum v trase bude zahájen 10. 5. 2015 průběh. Práce jsou navrhovány tak, aby
v co nejmenší míře omezily vlastnická, resp. uživatelská práva a aby nedošlo ke škodám na majetku
a životním prostředí.
 
V případě potřeby se laskavě obracejte na níže uvedené telefonní číslo, nebo elektronickou adresu.
 

S pozdravem

Mgr. Vlastimil Mužík
inženýrský geolog
inset
INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
mobi: +420 721 965 156
tel.: +420 221 489 136
fax: +420 266 311 212
web: www.inset.comPřílohy

defaultní obrázek - Geologycké průzkumy trasy přeložky 1/16 situace geologické průzkumy.pdf