Koronavirus

14.3.2020
Vážení občané,
sledujte prosím sdělovací prostředky a níže uvedené odkazy.
Žádáme všechny občany, aby drůseldně dodržovali nařízení vlády a chovali se podle toho!
V případě, že by byl někdo v karanténě a nemohl si zajistit nákup základních potřeb, nebo potřboval pomoci se zajištěním, může se obrátit na obecní úřad, případně Jednotku sboru dobrovolných hasičů - Ing. Marek Průšek

https://vlada.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu/
https://koronavirus.mzcr.cz/